Kotihoidon optimointi

Tekoälyn ja optimaalisen suunnitelman avulla teet hoitotyön laadukkaammin ja pidät myös työntekijäsi virkeinä.

Procompin optimointi on pitänyt sen mitä on luvannut.

Maarit Raappana, Jyväskylän kaupunki

Kotihoidon palvelutarve on voimakkaassa kasvussa ja palvelun tuottaminen tasalaatuisesti voi olla haastavaa. Kotihoidon optimointiratkaisumme suunnittelee tiimirakenteet, työajat ja reitit, joilla kotihoito pidetään kustannustehokkaasti korkealaatuisena ja asiakkaat sekä työntekijät tyytyväisinä.

procomp29

Muuttuvat tilanteet hallintaan optimoinnin asiantuntijapalvelulla

Paremman kotihoidon lähtökohta on R² Optimoinnin asiantuntijapalvelu jonka avulla voidaan suunnittella kotihoidon toimintaa lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä. Se perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmista syntyvään palvelutarpeeseen. Optimointiohjelma laskee toteutuskelpoiset reitit siten, että kaikki tarvittavat rajoitteet otetaan huomioon. Samalla saadaan tarkka tieto tiimien ja työvuorojen hoitajatarpeista.

Toteutuneen kirjaamiseen keskittyvän toiminnanohjauksen rinnalla R² optimoinnin asiantuntijapalvelu toimii erinomaisena lisänä, sillä sen näkökulma on tulevaisuuden suunnittelussa. Se ei vielä edellytä uuden ohjelman opettelua ja käyttöönottoa, mutta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden arvioida ja punnita erilaisia kotihoidon rakenteellisia muutoksia yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ennen niiden läpivientiä käytännössä. Asiantuntijapalvelun avulla päästään nopeasti kohti parempaa ja laadukkaampaa kotihoitoa.

R² Optimoinnin avulla voit määritellä tarkasti aikavälin, jona kunkin asiakkaan luona tulee käydä ja millaista osaamista hoitajilta vaaditaan tilauskohtaisesti.

Kotihoidon rakenteet kuntoon

Kotihoidon optimointi ei tarkoita järjestelmähankintaa. Useissa suomalaisissa kunnissa on saavutettu erinomaisia tuloksia kotihoidon optimoinnin asiantuntijapalvelun avulla. Sen avulla tiimirakenteet, työajat ja työntekijöiden osaamisvaatimukset on optimoitu. Asiakaskäynnit saadaan järkevästi aikataulutettua todelliset matka-ajat huomoiden.

Optimoinnin asiantuntijapalvelu on vuoropuhelua, jossa on selvä työnjako. Kotihoito tuottaa aineiston optimointia varten. Procomp tekee optimointilaskennat R² Optimoinnilla. Tuloksista käydään keskusteluja, joihin osallistuvat kotihoidon ja vanhuspalveluiden johto, palveluohjaajat sekä kentän työntekijät.

procomp101
procomp3

Iso, mutta huomaamaton muutos

Kun arkiaamuista vähennettiin reittejä ja iltaan lisättiin yksi reitti, kokonaisuus toi säästöjä ja tasoitti ruuhkahuiput.

Työntekijöiden palaute puhui puolestaan: toimivan optimoinnin myötä päivisin selvitään vähemmällä ja tasapainotetaan samalla iltatyön vaihteluja. Palveluohjaajat pitävät vain yllä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia, R² Optimointi hoitaa suunnitelman mukaisten työvuorojen sekä reittien laskennan.

Hyödyt ja ominaisuudet kotihoidon optimointiin

Tukee toiminnanohjausta

Optimoinnin asiantuntijapalvelu tukee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä määrittelemällä oikeat rakenteet. Huomioon otetaan niin asiakaan, työntekijän kuin palveluntuottajan tarpeet. Jos ohjelma otetaan asiantuntijapalvelun jälkeen käyttöön, saadaan rajapinnan kautta siirrettyä asiakastarpeet optimointiin. Reitit siirtyvät vastaavasti reaaliaikaisesti R² Optimoinnista kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään ja edelleen hoitajien mobiileihin.

Kokemuksia Procompista

"Aloitimme yhteistyön Procompin kanssa jo vuonna 2019. Kotihoidon henkilöstö on ollut koko ajan mukana kehittämistyössä. Viime vuonna valmistui rajapinta mobiili kotihoitoon yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa, jolloin pääsimme ottamaan ohjelman täysimittaisesti käyttöön."

Krister Lindman Vs. kotihoidon palvelupäällikkö

"Hoitajat ovat tyytyväisiä reitteihin. Palvelun laatua kuvaava ”sama hoitaja samalla asiakkaalla samassa vuorossa” -prosentti on selvästi koko kaupungin korkein.”

Sanna Liljeroos Kotihoidon palveluesimies

Lataa logistiikan toiminnanohjauksen esite!

Esitteestä löydät mm.

Viimeisimmät artikkelit

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.