Kymsoten kotihoito saa käyttöönsä uuden optimointiohjelman

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote päätti hankkia uuden kotihoidon optimointiohjelman, Tiera Optiman, joka toimitetaan yhteistyössä Procompin ja Kuntien Tieran kanssa. Hankittava ohjelma laatii asiakaskäyntilistat ja aikatauluttaa käynnit huomattavasti aiempaa järkevämmin ja tehokkaammin. Ohjelma huomioi asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat eli kaiken sen mitä kotihoidon käynnin aikana on tarpeen tehdä. Ohjelma myös tunnistaa työntekijöiden osaamisen sekä käyntien osaamisvaatimukset. Ohjelman tekoäly laskee matka-ajat realistisesti mahdollisimman lyhyiksi ja ottaa huomioon eri liikkumistavat, pysäköintiajat ja hoitajien tauot.

Kymsoten kotihoidossa yksi ongelma ovat olleet päällekkäiset asiakaskäynnit osin työntekijöiden poissaoloista johtuen. Järjestelmän käyttöönoton myötä päällekkäisistä käynneistä päästään eroon ja parantaa myös työntekijöiden työhyvinvointia.
Asiakkaat saavat käynnit jatkossa oikean mittaisina ja oikeaan aikaan.

Hankinnan taustalla on vaikeus saada kotihoitoon riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstön niukkuus vaatii yhä tarkempaa työnsuunnittelua. Kotihoidon asiakkaiden ja omaisten ei tarvitse opetella mitään uutta. Myöskään kentällä työskenteleville hoitajille ei tule uutta opeteltavaa: hoitajat saavat sen sijaan aiempaa paremmin suunnitellut asiakaskäyntilistat käyttöönsä.

Asiasta uutisoi Kymen Sanomat 16.4.2022: https://www.kymensanomat.fi/paikalliset/4554926

Jaa artikkeli!

Facebook
Twitter
LinkedIn