Ohjelmistorobotiikka auttaa kotihoidon optimoinnissa

Mikä on ohjelmistorobotti?

Ohjelmistorobotiksi sanotaan tietokoneohjelmaa, joka käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ihmisen puolesta normaalin käyttöliittymän kautta. Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi syöttää tietoja ERP- järjestelmään, hakea tietoja tietojärjestelmästä, muodostaa raportteja tai yhdistellä tietoa eri tietojärjestelmien välillä.

 

Miten ohjelmistorobotiikka voi auttaa hyödyntämään optimointia?

Operatiivisessa optimoinnissa viedään strategisen optimoinnin tuloksena syntyneet reitit, tiimimuutokset ja muuttuneet resurssitarpeet päivittäiseen operatiiviseen käyttöön. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että reitit kohdistetaan oikealle reitin, päivän työsuunnitelman toteuttavalle, työvuorossa olevalle työntekijälle toiminnanohjausjärjestelmän mobiilipäätelaitteen työlistalle.

Tämä ei ole manuaalisesti käytännöllistä ja mahdollinen integraatioratkaisu voi olla kallis ja toteutus vie aikansa, tässä Ohjelmistorobotti tulee apuun.

 

Ohjelmistorobotti virtuaalisena työnjakajana on kustannustehokas

Asiakkaan ei tarvitse hankkia kallista rajapintaa, ja sen vaatimaa asennustyötä. Procomp tarjoaa ohjelmistorobotiikkaan perustuvan ratkaisun, jossa Optimointirobotti toimii ns. Virtuaalisena työnjakajana.

Optimointirobotti käyttää lähtötietoinaan R2-optimoinnin tuottamia reittejä, kirjautuu sisään toiminnaohjausjärjestelmään, syöttää ja muuttaa käynnit R2-suunnitelman mukaisesti järjestelmään. Varsinaisen työnjakajan tehtäväksi jää tarkistaa, että Optimointirobotin syöttämä suunnitelma on kunnossa, ja voidaan näin reaaliaikaisesti siirtää työntekijän mobiilipäätelaitteelle. Varsinainen työnjako siis automatisoidaan mahdollisimman pitkälle.

Ohjelmistorobotiikkaan perustuva ratkaisu on kustannustehokas, se ei vaadi uusia rajapintoja ja näin vältetään niistä seuraavat kustannukset.

Jaa artikkeli!

Facebook
Twitter
LinkedIn