Porvoon kaupungin kotihoidossa otettiin Procomp Solutions Oy:n optimointiohjelma käyttöön syksyllä 2021

Porvoon kaupungin kotihoidossa otettiin Procomp Solutions Oy:n optimointiohjelma käyttöön syksyllä 2021. Järjestelmän avulla asiakkaan tarvitsema hoito ja mahdolliset erityistarpeet sekä kotihoidon käyntien ajankohdat pystytään huomioimaan suunnittelussa aiempaa paremmin. 

Optimoinnin perusteella hoitajien työnjakoa ollaan järjestelty uudelleen.  Muutoksia on tehty kotihoidon tiimeihin, reitteihin sekä työvuoroihin. Rajapinta kotihoidon mobiiliin helpotti ohjelman käyttöönottoa huomattavasti.

”Aloitimme yhteistyön Procompin kanssa jo vuonna 2019. Kotihoidon henkilöstö on ollut koko ajan mukana kehittämistyössä. Viime vuonna valmistui rajapinta mobiili kotihoitoon yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa, jolloin pääsimme ottamaan ohjelman täysimittaisesti käyttöön”, vs. kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindman toteaa. Hankinta tehtiin Tieran kautta.

Kotihoidon henkilöstön työssäjaksaminen sekä hoidon jatkuvuus ovat keskeisiä Porvoon kotihoidon onnistumistekijöitä. Kotihoito tekee itsenäistä ja tärkeää työtä.

Kotihoidon asiakkaiden palvelut jatkuvat voimassaolevien hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti. Asiakkaita on tiedotettu järjestelmän käyttöönotosta ja sen aiheuttamista mahdollisista muutoksista. Tavoitteena on se, että asiakkaan luona käy mahdollisimman usein tuttu omahoitaja.

”Toimivalla suunnittelulla voimme parantaa kotihoidon asiakkaan palvelun laatua ja henkilöstön työssä jaksamista sekä vähentää hoitovirheitä ja asiakkaiden sairaalajaksoja. Tavoitteena on myös asiakkaan luona vietetyn ajan lisääminen ja asiakaskäyntien tasaisempi jakautuminen henkilökunnan kesken”, Lindman jatkaa. 

Lisätietoja:

vs. kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindman

puh. 040 575 7758

krister.lindman@porvoo.fi

Jaa referenssi!

Facebook
Twitter
LinkedIn