Tietosuojaseloste

Päivämäärä: 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Procomp Solutions Oy
Tietotie 2
90460 Oulu

2. Yhteystiedot

Procomp Solutions Oy
Tietotie 2, 90460 Oulu, Suomi
sähköposti: procomp (a) procomp.fi

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Procomp käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja huolehtiakseen Procompin liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteena on:

  • parantaa asiakkaidemme tuotetietämystä
  • noudattaa tarjontaan liittyviä toimiamme
  • kutsua potentiaalisia asiakkaita tilaisuuksiimme
  • tukea myyntiämme
  • mainostaa ja markkinoida tuotteitamme.

Henkilötietojen käsittely perustuu Procompin oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn henkilön suostumukseen.

4. Kerätyt henkilötiedot

Procompin keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:

– etunimi, sukunimi, titteli, työtehtävä ja/tai muu työhön liittyvä tieto, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, yrityksen nimi, jota rekisteröity henkilö edustaa

5. Evästeet

Procompin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivu lähettää käyttäjän laitteelle ja tallentaa käyttäjän selaimeen käyttäjän selatessa verkkosivustoa. Kun käyttäjä palaa uudelleen samalle verkkosivulle, verkkosivu voi hakea evästeeseen tallennetut tiedot, jolloin verkkosivu saa tiedot käyttäjän aiemmista toimista verkkosivulla.

Vieraillessasi Procompin verkkosivuilla laitteeseesi voidaan tallentaa eväste verkkosivustomme käytön helpottamiseksi. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksia. Tämä voi kuitenkin hidastaa Procompin verkkosivujen toimintaa ja jopa estää pääsyn joihinkin sen osiin. Kun käytät Procompin verkkosivuja ja hyväksyt evästeiden käytön asetuksissasi, tätä pidetään nimenomaisena suostumuksenasi evästeiden käyttöön Procompin verkkosivuilla.

6. Säännölliset tietolähteet

Suurin osa kerättävistä tiedoista koskee rekisteröityä henkilöä tai hänen edustamaansa yritystä. Henkilötietoja kertyy Procompin henkilöstön lisätessä potentiaalisien asiakkaiden tietoja CRM järjestelmään.

7. Säännöllinen tiedonsiirto ja tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin

Procomp käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Procompin puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Procomp takaa, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lain sääntöjen mukaisesti. Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen Procompille ja Procompin kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyssä Procomp käyttää EU/ETA alueella sijaitsevia palveluntarjoajia, palvelimia ja resursseja.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon Procompin liiketoimintatarpeet.

9. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet

Procomp takaa kerättyjen tietojen tietoturvan käyttämällä riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Ainoastaan Procompin valtuutetuilla edustajilla ja Procompin puolesta toimivilla valtuutetuilla ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Procomp on antanut rajoitetun käyttöoikeuden henkilötietoihin vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden. Järjestelmä on suojattu Procompin tietoturvapolitiikan mukaisesti.

10. Henkilötietoja koskevat oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää kopio omista henkilötiedoistasi rekisterissä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus kieltää Procompia käyttämästä henkilötietojasi, jos henkilötietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta. Sinulla on myös oikeus pyytää Procompia rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää Procompia korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot. Edellä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt on tehtävä edellä mainittuihin yhteystietoihin.

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva vaatimus tietosuojaviranomaiselle.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Procompilla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja.