Kotihoidon optimointi käytännössä

Kotihoidon optimointi huomioi samanaikaisesti toiminnan tehokkuuden, laadukkaan palvelun ja työn mielekkyyden. Optimoinnin algoritmien avulla jokainen asiakaskäynti toteutuu täsmällisesti ja täysimittaisesti, mutta optimointi vähentää samaan aikaan työntekijän stressiä ja lisää työn mukavuutta.

Miten kotihoidon optimointi tehostaa toimintaa ja parantaa palvelun laatua?

Strategisen optimoinnin avulla vaihtoehtoisia näkymiä kotihoidon rakenteisiin.

procomp103

Kotihoidon optimointi parantaa ennen kaikkea laatua

Kotihoidon optimointi ei ole pelkkää määrällistä laskentaa, vaan toiminnan laadun näkökulmat ovat aivan keskeisiä. Kun ensin parannetaan suunnittelun laatua, nousee myös palvelun laatu. Kun nämä ovat kunnossa, myös määrälliset tunnusluvut kehittyvät vääjäämättä. Hoitajat jaksavat paremmin ja voivat palvella useampia asiakkaita. Optimoinnin toiminnan ja toimivuuden todellinen mittapuu on kokonaisuuden kannalta hyvän ratkaisun löytäminen ja siitä kiinni pitäminen, myös päivittäisessä käytössä. Toimiva optimointi tuottaa kotihoitoon järjestyksen ja jatkuvuuden. Tämän kokevat laatuna sekä asiakkaat, hoitajat että työnsuunnittelijat. 

Parhaat käytännöt nopeasti

Kotihoidon optimointi vähentää ajomatkoja ja ajoaikoja, luo kotihoidon käynteihin täsmällisyyttä ja nopeuttaa suunnittelua. Kotihoidossa keskeisintä on hoidon jatkuvuuden ja laadun turvaaminen samalla, kun järkeistetään rakenteellisesti palvelun tuottamista. Rakenteisiin liittyvien vaihtoehtoisten skenaarioiden tuottaminen on perinteisin menetelmin erittäin työlästä. Aikaa menee niin paljon, että tilanteet ehtivät muuttua ennen käytännön kokeiluja – eli ennen kuin nähdään, onko muutoksista hyötyä. Optimointiohjelmalla voidaan löytää nopeasti parhaat käytännöt, optimaaliset tiimi- ja aluerakenteet, sopivat työvuorot sekä hoitajatarpeet.

procomp10

Toimiva kotihoidon optimointiohjelma

Laadukasta optimointiohjelmaa käytettäessä parannetaan suunnittelun laatua. Siitä seuraa asiakkaiden ja työntekijöiden kokeman laadun paraneminen. Samassa paranevat myös toiminnan tehokkuutta kuvaavat numeeriset arvot. Jos suunnittelua tehdään käsin, se vie valtavan kauan aikaa. Parempien vaihtoehtojen tarkasteluun ei ole aikaa eikä mahdollisuutta. Procompin R2-optimointi on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka suunnittelee automaattisesti ja hyvin nopeasti tarvittavien työntekijöiden määrän. Muutoksiin ja poissaoloihin voidaan reagoida vielä keskellä kiireisintä aamua.

R2-optimointi on pitänyt sen minkä on luvannut

Lataa logistiikan toiminnanohjauksen esite!

Esitteestä löydät mm.

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.