Tiera Optima

Tiera Optima on palvelu kotihoidon strategiseen optimointiin sekä palveluiden ja kuljetusten optimointiin. Kaikkiin järjestelmiin integroituvassa ratkaisussa ei keskitytä pelkästään määrälliseen laskentaan, vaan optimoinnissa keskeistä on toiminnan laadun huomioon ottaminen.

Tiera Optima tuo parempaa

laatua ja säästöjä

Kuntien omista ICT-palveluyhtiö Tiera tunnisti vuonna 2019 omistaja-asiakkaidensa kanssa tarpeen toimivalle kotihoidon ja kuljetusten optimoinnille. Tavoitteena oli saada myös aiempaa pitkäaikaisempi ja laajempi tarkastelukulma asiakaskäyntien ja kotihoidon tiimien työn järjestämiseksi. 

Kilpailutuksen jälkeen Procomp valittiin Tiera Optima -palvelun toimittajaksi ja allekirjoitti puitesopimuksen Tieran kanssa. Sopimus mahdollistaa Tieran asiakkaille kotihoidon optimoinnin lisäksi kattavasti kaikenlaisen logistiikkaan liittyvän optimoinnin, mm. päivätoiminnan, ateriapalveluiden, henkilö- ja tavarakuljetusten sekä hoitotarvikejakelun osalta. Procompilla on kymmenien vuosien kokemus logistiikan optimointiratkaisuista, joita uuden sopimuksen myötä voidaan siis entistä laajemmin soveltaa myös kuntasektorilla.

Tutustu tarkemmin Tiera Optimaan →

Kuntien Tiera

  • Yli 350 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö, joka kehittää kuntasektorin ICT-palveluja yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
  • Omistajina yli 350 kuntaa tai kuntatoimijaa
  • Yli 300 työntekijää ja asiantuntijaa
  • Liikevaihto 35 miljoonaa euroa
  • Väestöpeitto 4,5 miljoonaa
procomp77

Jatkuvuutta ja laatua kotihoitoon – ja järkevämpää palvelun tuottamista

”Kotihoidossa keskeisintä on hoidon jatkuvuuden ja laadun turvaaminen samalla, kun järkeistetään rakenteellisesti palvelun tuottamista. Optimointiohjelmalla voidaan löytää nopeasti parhaat käytännöt, optimaaliset tiimi- ja aluerakenteet, sopivat työvuorot sekä hoitajatarpeet. Procompin R2-optimointi on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka suunnittelee automaattisesti ja hyvin nopeasti tarvittavien työntekijöiden määrän. Muutoksiin ja poissaoloihin voidaan reagoida vielä keskellä kiireisintä aamua”, kertoo Procomp Solutions Oy:n myyntijohtaja Timo Mäntylä .

Säästöä matka-ajasta ja ajokilometreistä

Parasta on, että optimointi ei kuitenkaan enää rajoitu vain kotihoitoon, vaan Procompin optimoinnilla voidaan optimoida kaikkea toimintaa, johon liittyy tavaran, henkilöiden tai työvoiman liikkumista osoitteesta toiseen. Säästöä on saavutettavissa paitsi entistä järkevämmällä työvoimanhallinnalla, myös ajokilometreistä. ”Keskimäärin olemme voineet vähentää ajokilometrejä ja matkaan käytettyä aikaa 15% lähtötilanteesta”, kertoo Procompin Timo Mäntylä. Matka-ajaksi muutettuna säästö saattaa hyvinkin olla yhden tai useamman henkilötyöpanoksen verran pienessäkin kuntaorganisaatiossa. Jopa autojen määrää on voitu vähentää. Lisäksi sekä ympäristö että talous kiittävät polttoainesäästöistä.

procomp19
procomp5

Optima Tieran asiakkaille

Optiman hankkiminen ei vaadi Tieran asiakkailta erillistä kilpailutusta. Käytön helpottamisesti on toteutettu myös rajapinta Tiera Optiman ja Tiera mobiili kotihoidon välillä, jolloin tieto liikkuu saumattomasti järjestelmien välillä. Asiakastiedot ja käynnit (aikaikkunat + palveluajat), käyntien vaatimukset sekä hoitajatiedot nousevat Optimaan rajapinnan kautta. Reitit siirtyvät optimoinnin jälkeen Optimasta hoitajien mobiileihin.

Toimivalla suunnittelulla voimme parantaa kotihoidon asiakkaan palvelun laatua ja henkilöstön työssä jaksamista sekä vähentää hoitovirheitä ja asiakkaiden sairaalajaksoja. Tavoitteena on myös asiakkaan luona vietetyn ajan lisääminen ja asiakaskäyntien tasaisempi jakautuminen henkilökunnan kesken

Lataa logistiikan toiminnanohjauksen esite!

Esitteestä löydät mm.

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.